Personlig udvikling med business coaching

Coaching kan også tilføre medarbejderudviklingssamtaler en helt ny vinkel.

Klercke COACHING& træder gerne til i forbindelse med de årlige MUS samtaler. På den måde afdækkes dine medarbejderes fulde potentiale og deres kompetencer udnyttes til fulde.

Det vil ikke kun give tilfredse medarbejdere – det vil også være af stor værdi for virksomheden at såvel ledelse som medarbejdere er opmærksomme på de potentialer, der ligger i personlig udvikling.

Kontakt Mastercoach Lone Klercke, der har kontor i Århus, Horsens og København, hvis du vil vide mere om, hvordan karrierecoaching kan hjælpe dig med at tage lederskab samt udvikle dit potentiale og karriere.

Kontakt Lone Klercke

MasterCoach Lone Klercke

Søren Frichs Vej 38K, 1. sal
8230 Aabyhøj

Rædersgade 3, 1. sal
8700 Horsens

Lykkesholms Allé 24, baghuset
1902 Frederiksberg

mail@klerckekommunikation.dk
Telefon +45 40 37 58 59