Kontakt

Kontakt Lone Klercke

MasterCoach Lone Klercke

ÅRHUS:
Søren Frichs Vej 38K, 1. sal
8230 Aabyhøj (postadresse)

HORSENS:
Rædersgade 3, 1. sal
8700 Horsens

KØBENHAVN:
Lykkesholms Allé 24, baghuset
1902 Frederiksberg

mail@klerckekommunikation.dk
Telefon +45 40 37 58 59

Klercke COACHING& er en del af
Klercke KOMMUNIKATION&

CVR:
21 82 04 82
Bank:
Ringkjøbing Landbobank,
8000 Århus C

Revisor:
PwC, Nobelparken, Jens Skous Vej 1,
8000 Århus C