Mindful coaching

Det kan lyde kompliceret, men det er i virkeligheden ret enkelt. Som med så mange ting her i livet, kræver det blot træning. En træning som giver så meget mening – især når man først har fået øjnene op for gevinsterne.

Hvad får du ud af at træne  hos mindfulness-instruktør Lone Klercke?

Eksempler på, hvad man kan få ud af at træne mindfulness og derved opnå kontrol over opmærksomheden er f.eks.:

 • Harmoni og balance
 • Koncentration (færre overspringshandlinger, større effektivitet, bedre dialog, større nærvær, mere effektive møder)
 • Mental fleksibilitet (hurtigere skift ml. opgaver)
 • Mindre spildtid
 • Bedre forståelse af andre og dig selv
 • Større forandringsevne og – parathed
 • Mental præcision (tydeligere kommunikation)
 • Bedre problemløsning (klarere instruktioner og forventnings- og kravsstillelse)
 • Følelsesmæssig robusthed (bedre håndtering af kriser, mindre stress, mere overskud, mindre udsving)
 • Selvindsigt (identifikation og korrektion af mentale mønstre, mindre ”ego”, færre projektioner, større selvtillid)
 • Nedsat søvnbehov

Hvad er mindfulness?

Der er mange myter omkring mindfulness og mange tænker at det er noget vældig uhåndgribeligt noget omgærdet af østens mystik, røgelse og orange gevandter. Men hvad er det i virkeligheden for noget?

 • Mindfulness er mental fitness træning
 • Mindfulness er en måde at forstå verden på – det handler om perspektiv
 • Mindfulness er en måde at være i livet med mindst mulig anstrengelse
 • Mindfulness giver øget koncentration, mental fleksibilitet og præcision
 • Mindfulness minimerer negative mentale mønstre
 • Mindfulness giver følelsesmæssig robusthed og mere nærvær

Populært sagt så handler det ikke om, hvordan man har det, men om hvordan man ta’r det.

Mindfulness baserer sig på buddhistisk psykologi og er både en tilstand, en filosofi og en teknik, der styrker opmærksomheden og rent fysisk påvirker centralnervesystemet. I min mindfulness coaching tager jeg udgangspunkt i det bedste af østens visdom og oversætter det til ganske almindelig sund vesterlandsk fornuft.

Mindfulness er også en stresshåndteringsmetode, idet du bliver trænet i at være bevidst til stede i nuet, hvilket er det diametralt modsatte af stress, som tager sit afsæt i ønsket om af ville være et andet sted, end der hvor man rent faktisk er. Du træner så at sige din evne til at være i nuet. Eller sagt med andre ord: Dit hoved og din krop befinder sig samme sted!

Bl.a. gennem meditation trænes hjernen til at udvikle en stærkere koncentrations- og fokuseringsevne og forbedrer kontrollen over egne tankemønstre og følelser. Der skabes rent fysiologisk nye ’motorveje’ i hjernen. Normalt er hjernen en doven muskel, der helst vil gøre som den plejer og springe over, hvor gærdet er lavest, men hvis vi træner den, så skaber vi nye nervebaner.

En del af filosofien bag mindfulness er de 7 Mindfulness principper, som er adfærdsregulerende guidelines både når vi mediterer og i vores hverdag.

Hvorfor er det overhovedet relevant?

Du bliver opmærksom på automatiske tankemønstre og reaktioner, hvilket sætter dig i bedre stand til at reflektere over dine valg og gøre dem bevidste. Når vi har styr på vores opmærksomhed, så kan vi forme det liv, vi ønsker os.

Mindful coaching

Mindfulness er funderet på ideen om at virkeligheden er, som vi gør den til – at virkeligheden er individuel og helt vores egen.

Når vi forsøger at forstå os selv og hinanden inddrager vi vores antagelser om verden. Altså vores eget indre værdisystem.

Mindful coaching er en kognitiv proces, hvor du bliver opmærksom på dine antagelser, filtre, fortolkninger og overbevisninger, så du kan forholde dig til den rene oplevelse, som i virkeligheden er neutral. Vi har blot vænnet os til at lægge en emotionel vurdering ned over den.

Tænk f.eks. på hvor forskelligt vi oplever tingene afhængig af vores individuelle ’bagage’: Forestil dig en smuk kvindekrop. For hendes elskede vil hun være en fryd for øjet. For en munk vil hun være en distraktion. Og for en myg vil hun være et måltid. Den optik vi oplever livet igennem, betyder unægtelig meget for den måde, vi er i livet på.

Individuelt forløb

Med udgangspunkt i dine udfordringer bliver du dels undervist i mindfulness inkl. de syv principper og meditation samt coachet. Vi tilrettelægger forløbet sammen. Typisk vil vi mødes fire til otte gange og du skal være indstillet på at træne meditationspraksis i mellem vores sessioner.

Kontakt Mindfulness-instruktør Lone Klercke , hvis du vil høre mere om mindful coaching.

Kontakt Lone Klercke

MasterCoach Lone Klercke

ÅRHUS:
Søren Frichs Vej 38K, 1. sal
8230 Aabyhøj

HORSENS:
Rædersgade 3, 1. sal
8700 Horsens

KØBENHAVN:
Lykkesholms Allé 24, baghuset
1902 Frederiksberg

mail@klerckekommunikation.dk
Telefon +45 40 37 58 59