Mindful coaching

Det kan lyde kompliceret, men det er i virkeligheden ret enkelt. Som med så mange ting her i livet, kræver det blot træning. En træning som giver så meget mening – især når du først har fået øjnene op for gevinsterne.

Hvad får du ud af at træne hos mindfulness-instruktør Lone Klercke?

Helt konkret at du vil opleve at være i livet med større lethed/mindst mulig anstrengelse og større glæde. Du bliver i stand til at selv at beslutte, hvilke bekymringer du aktivt vil holde ved lige og hvilke det giver god mening a slippe. Du vil blive overrasket over, hvor megen ekstra energi netop dét vil give dig. Energi som du i stedet kan bruge på at være nærværende overfor dine kære eller kolleger og som helt sikkert vil bidrage positivt til dit humør.

Slip for stress, tankemylder og unødige bekymringer

Du kan opnå mange forskellige effekter, når du træner mindfulness. For eksempel får du redskaber til at kontrollere tankemylder – det som populært kaldes ‘monkey’s mind’ – og som kan være drænende.

Andre eksempler på hvad du kan få ud af at træne mindfulness:

 • Harmoni og balance (mindre stress, ro i sindet, færre bekymringer)
 • Nærvær (vær opmærksomhed på det, som sker lige nu og her får du alle detaljer med og undgår stress. )
 • Følelsesmæssig robusthed (mere overskud, mindre stress, mindre udsving, bedre håndtering af kriser)
 • Koncentration (færre overspringshandlinger, større effektivitet, bedre dialog, større nærvær, mere effektive møder)
 • Mental fleksibilitet (skærpet forandringsparathed, hurtigere skift ml. opgaver)
 • Mindre spildtid (du får mere tid til det, som er vigtigt for dig)
 • Bedre forståelse af andre og dig selv (til gavn for alle i dit liv)
 • Større forandringsevne, parathed og agilitet (mindre stress)
 • Mental præcision (tydeligere kommunikation, undgå konflikter)
 • Bedre problemløsning (klarere instruktioner og forventnings- og kravsstillelse gør både dit arbejds- og privatliv nemmere)
 • Personlig effektivitet (du får større overskud, mindre stress, mere tid til ledelse og til at skabe resultater)
 • Selvindsigt (identifikation og korrektion af uhensigtsmæssige mentale mønstre, mindre ”ego”, færre projektioner, større selvtillid)
 • Nedsat søvnbehov (drømmer du om at vågne op og være frisk og udhvilet?)

Mindful coaching

Det kan lyde kompliceret, men det er i virkeligheden ret enkelt. Som med så mange ting her i livet, kræver det blot træning. En træning som giver så meget mening – især når du først har fået øjnene op for gevinsterne.

Hvad får du ud af at træne hos mindfulness-instruktør Lone Klercke?

Helt konkret at du vil opleve at være i livet med større lethed/mindst mulig anstrengelse og større glæde. Du bliver i stand til at selv at beslutte, hvilke bekymringer du aktivt vil holde ved lige og hvilke det giver god mening a slippe. Du vil blive overrasket over, hvor megen ekstra energi netop dét vil give dig. Energi som du i stedet kan bruge på at være nærværende overfor dine kære eller kolleger og som helt sikkert vil bidrage positivt til dit humør.

Slip for stress, tankemylder og unødige bekymringer

Du kan opnå mange forskellige effekter, når du træner mindfulness. For eksempel får du redskaber til at kontrollere tankemylder – det som populært kaldes ‘monkey’s mind’ – og som kan være drænende.

Andre eksempler på hvad du kan få ud af at træne mindfulness:

 • Harmoni og balance (mindre stress, ro i sindet, færre bekymringer)
 • Nærvær (vær opmærksomhed på det, som sker lige nu og her får du alle detaljer med og undgår stress. )
 • Følelsesmæssig robusthed (mere overskud, mindre stress, mindre udsving, bedre håndtering af kriser)
 • Koncentration (færre overspringshandlinger, større effektivitet, bedre dialog, større nærvær, mere effektive møder)
 • Mental fleksibilitet (skærpet forandringsparathed, hurtigere skift ml. opgaver)
 • Mindre spildtid (du får mere tid til det, som er vigtigt for dig)
 • Bedre forståelse af andre og dig selv (til gavn for alle i dit liv)
 • Større forandringsevne, parathed og agilitet (mindre stress)
 • Mental præcision (tydeligere kommunikation, undgå konflikter)
 • Bedre problemløsning (klarere instruktioner og forventnings- og kravsstillelse gør både dit arbejds- og privatliv nemmere)
 • Personlig effektivitet (du får større overskud, mindre stress, mere tid til ledelse og til at skabe resultater)
 • Selvindsigt (identifikation og korrektion af uhensigtsmæssige mentale mønstre, mindre ”ego”, færre projektioner, større selvtillid)
 • Nedsat søvnbehov (drømmer du om at vågne op og være frisk og udhvilet?)

Hvad er mindfulness?

Der er mange myter omkring mindfulness og mange tænker at det er noget vældig uhåndgribeligt noget omgærdet af østens mystik, røgelse og orange gevandter. Men hvad er det i virkeligheden for noget?

 • Mindfulness er mental fitness træning
 • Mindfulness er en måde at forstå verden på – det handler om perspektiv
 • Mindfulness er en måde at være i livet med mindst mulig anstrengelse
 • Mindfulness giver øget koncentration, mental fleksibilitet og præcision
 • Mindfulness minimerer negative mentale mønstre
 • Mindfulness giver følelsesmæssig robusthed og mere nærvær

Populært sagt så handler det ikke om, hvordan du har det, men om hvordan du ta’r det.

Mindfulness baserer sig på buddhistisk psykologi og er både en tilstand, en filosofi og en teknik, der styrker opmærksomheden og rent fysisk påvirker centralnervesystemet. I min mindfulness coaching tager jeg udgangspunkt i det bedste af østens visdom og oversætter det til ganske almindelig sund vesterlandsk fornuft.

Træn mindfulness & slip for stress

Mindfulness er også en stresshåndteringsmetode, idet du bliver trænet i at være bevidst til stede i nuet, hvilket er det diametralt modsatte af stress, som tager sit afsæt i ønsket om af ville være et andet sted, end der hvor man rent fysisk er. Du træner så at sige din evne til at være i nuet. Eller sagt med andre ord: Dit hoved og din krop befinder sig samme sted! Du vil blive begejstret for mindfulnesstilgangen og alt det du opnår både i dit arbejds- og privatliv. Ofte tænker vi at arbejde og stress går hånd i hånd. Men det kan også være andre faktorer i livet, som gør at vi føler stress. Jobbet er blot som oftest de eneste, vi kan regulere på for en stund eller blive sygemeldt fra. Her vil din mindfulnesspraksis give dig nogle konkrete værktøjer til at være i livet generelt med størst mulig lethed.

Bl.a. gennem meditation trænes hjernen til at udvikle en stærkere koncentrations- og fokuseringsevne og forbedrer kontrollen over egne tankemønstre og følelser. Der skabes rent fysiologisk nye ’motorveje’ i hjernen. Normalt er hjernen en doven muskel, der helst vil gøre som den plejer og springe over, hvor gærdet er lavest, men hvis vi træner den, så skaber vi nye nervebaner.

En del af filosofien bag mindfulness er de 7 Mindfulness principper, som er adfærdsregulerende guidelines både når vi mediterer og i vores hverdag.

Hvorfor er det overhovedet relevant?

Du bliver opmærksom på automatiske tankemønstre og reaktioner, hvilket sætter dig i bedre stand til at reflektere over dine valg og gøre dem bevidste. Når vi har styr på vores opmærksomhed, så kan vi forme det liv, vi ønsker os.

Mindful coaching

Mindfulness er funderet på ideen om at virkeligheden er, som vi gør den til – at virkeligheden er individuel og helt vores egen.

Når vi forsøger at forstå os selv og hinanden inddrager vi vores antagelser om verden. Altså vores eget indre værdisystem.

Mindful coaching er en kognitiv proces, hvor du bliver opmærksom på dine antagelser, filtre, fortolkninger og overbevisninger, så du kan forholde dig til den rene oplevelse, som i virkeligheden er neutral. Vi har blot vænnet os til at lægge en emotionel vurdering ned over den.

Tænk f.eks. på hvor forskelligt vi oplever tingene afhængig af vores individuelle ’bagage’: Forestil dig en smuk kvindekrop. For hendes elskede vil hun være en fryd for øjet. For en munk vil hun være en distraktion. Og for en myg vil hun være et måltid. Den optik vi oplever livet igennem, betyder unægtelig meget for den måde, vi er i livet på.

Det betyder som sagt helt konkret at du vil opleve at være i livet med større lethed og glæde. Du bliver i stand til at selv at beslutte, hvilke bekymringer du aktivt vil holde ved lige og hvilke det giver god mening a slippe. Du vil blive overrasket over, hvor megen ekstra energi netop dét vil give dig.

Individuelt forløb

Med udgangspunkt i dine udfordringer bliver du dels undervist i mindfulness inkl. de syv principper og meditation samt coachet. Vi tilrettelægger forløbet sammen. Typisk vil vi mødes fire til otte gange og du skal være indstillet på at træne meditationspraksis i mellem vores sessioner. Det kan også foregå on-line.

Kontakt Mindfulness-instruktør Lone Klercke , hvis du vil høre mere om mindful coaching.

Klub-30 inviterede mig til at lave et motivations-boost til sine medlemmer – det handlede om bekymringer og hvordan man kan træne sin opmærksomhed, så man ikke bekymrer sig mere end allerhøjst nødvendigt.

Kontakt Lone Klercke

Gratis uforpligtende introsamtale på telefon +4540375859

Første session til halv pris:
kr. 675,00 ekskl. moms