Team coaching

Team coaching anvendes f.eks. i forbindelse med udfordringer i et kompagniskab, i forbindelse med omlægninger i organisationen eller ved samarbejdsudfordringer i teams.

Med coaching udfordres man til at tænke og handle anderledes end man plejer. Ofte får vi lavet os nogle vaner, som måske på et tidspunkt viser sig at være uhensigtsmæssige. Det kan være svært at bryde vaner og coaching giver hele teamet de samme værktøjer, så det bliver nemmere f.eks. at få vendt uvaner til gode, nye vaner. Dårlig stemning til god stemning. Mistrivsels til trivsel. Ineffektivitet til effektivitet.

Coaching udfordrer teams til at tænke og handle anderledes

Hos Klercke COACHING& får holdet en fortrolig og neutral samtalepartner, der udfordrer dig til at tænke og handle anderledes. Til at se udfordringer og dilemmaer i nye perspektiver. Emner, som såvel ledelse som HR med fordel kan lægge ud til en ekstern sparringspartner, som sætter spørgsmålstegn ved nuværende mønstre og rutiner – det skaber udvikling for teamet eller afdelingen og dermed for hele virksomheden, hvilket helt naturligt vil  afspejles positivt på bundlinjen.

Stressfri teams

Mennesker har det med at smitte hinanden – det gælder ikke kun hvad sygdom angår, men også i forhold humør, stemninger, forventninger, kultur og meget mere. Faktisk kan man i en afdeling eller i et team få opbygget en kultur, hvor stress måske mere eller mindre legalt er blevet en del af arbejdsdagen. Et fælles opgør med stress og fælles forståelse for, hvordan man hjælper hinanden med at bevare teamet stressfrit, er en kæmpe gevinst. Ikke bare for virksomheden. Men så sandelig ikke mindst for medarbejderen. Hvis man gør det ‘lovligt’ at hjælpe hinanden med at bevare roen, er man kommet langt. StressSpecialist Lone Klercke giver helt konkrete værktøjer til teamet.

Hvordan foregår team coaching?

Typisk indledes der med et fælles møde med ledelse og team/afdeling ude i virksomheden, hvor der forventningsafstemmes og udfordringer bringes til torvs. Dette efterfølges af 2-4 individuelle sessioner – enten ude i virksomheden eller hos Lone Klercke.  Forløbet afsluttes med endnu et fællesmøde, hvor værktøjer repeteres og åben dialog om forløbet og de resultater, som hver enkelt og teamet har opnået.

Alle tager afsæt i den enkelte situation og der gives et fast tilbud.

Kontakt Udviklingskonsulent, Mastercoach, StressSpecialist Lone Klercke, der har kontor i Århus, Horsens og København, hvis du vil vide mere om, hvordan team coaching kan hjælpe din organisation.

Kontakt Lone Klercke

MasterCoach Lone Klercke

ÅRHUS:
Søren Frichs Vej 38K, 1. sal
8230 Aabyhøj

HORSENS:
Rædersgade 3, 1. sal
8700 Horsens

KØBENHAVN:
Lykkesholms Allé 24, baghuset
1902 Frederiksberg

mail@klerckekommunikation.dk
Telefon +45 40 37 58 59