Personlig udvikling med karrierecoaching

Karrierecoaching handler især om dit arbejdsliv og er et effektivt værktøj for dig, der ønsker at tage lederskab og udnytte dit fulde professionelle potentiale.

Udvikling skaber vækst. Udvikling giver energi og glæde. Personlig udvikling kræver handling. Anderledes handling. For hvis du gør, som du plejer, så sker der det samme, som der plejer at ske. Med karrierecoaching udfordres du til at tænke og handle anderledes. Coaching støtter dig på den nye vej til nye resultater og giver dig øget mental styrke.

Coaching udfordrer dig til at tænke og handle anderledes

Hos Klercke COACHING& får du en fortrolig og neutral samtalepartner, der udfordrer dig til at se udfordringer og dilemmaer i nye perspektiver – uanset om du er medarbejder, direktør eller ejerleder.

Direktørens frirum

Som ejer og leder i det hele taget er der mange beslutninger at træffe – beslutninger som man ikke altid kan eller skal drøfte med medarbejderne.

Det giver derfor god mening at gøre brug af en ekstern uvildig sparringspartner, som sætter spørgsmålstegn ved nuværende mønstre og rutiner – det skaber personlig udvikling for dig som leder og for virksomheden. En vækst som også afspejles positivt på bundlinjen.

Coaching kan være med til at løse konflikter med medarbejderne og udfordringer i organisationen generelt. En virksomhed kører nu en gang mest optimalt, når der er ro og enighed om organisationskulturen.

Har du for eksempel tænkt over, hvordan du bliver husket som den bedste chef? Hvilken betydning vil det have personligt, hvis dine medarbejdere tænker sådan om dig? Hvad vil det betyde for din karriere? Og resten af dit liv? Sådan nogle emner er værdifulde at tænke over og sådan en proces er også noget, du kan bruge din erhvervscoach til.

Hos Klercke COACHING& får du en erhvervscoach med bred erhvervsmæsssig erfaring, som du kan teste dine ideer med og vende dine udfordringer med. Vi kalder det også ‘Direktørens time’ – et frirum, hvor du helt konsekvenstløst kan tænke højt og arbejde med alt fra virksomheden til din personlige karriere og udvikling.

Udfordringer med medarbejdere og kolleger

Mangler du som chef eller medarbejder værktøjer til at håndtere udfordringer med medarbejdere eller kolleger? Det kan være vældigt drænende og stressende, hvis der er konflikter og udfordringer på arbejdspladsen. Det er ikke godt for hverken mennesket eller arbejdspladsen og det giver derfor god mening at alliere sig med en uvildig coach og udviklingskonsulent til at få vendt skuden. Jeg kan for eksempel bidrage med coaching af de involverede parter, så tingene bliver løst. Du kan læse mere om team coaching her.

Udfordringer på jobbet

Coaching er også for dig som medarbejder eller leder, der står ved en skillevej i din karriere. Det kan være fordi, der sker ændringer på din arbejdsplads eller fordi din livssituation ændrer sig. Eller måske du kan mærke at du gerne vil noget andet, men er i tvivl om hvilken vej, du skal vælge. Hvis du har det sådan, kan det være en god idé at samarbejde med en erhvervscoach. Du kan læse mere om karriere coaching her.

Eller måske du har det ligesom Klaus, der kunne mærke at han havde brug for nogle nye kompetencer i hans nuværende job:

Klaus udtaler: Jeg kom i mål med mit ønske

Jeg startede mit coachingforløb hos Lone med det formål at blive bedre til at kommunikere – primært for at nå de resultater, som det er mig så magtpåliggende at opnå. Nu bruger jeg min energi rigtigt og jeg er blevet god til at have travlt.

Min indlevelsesevne er blevet skærpet og jeg er blevet bedre til at læse og forstå andre – og ikke mindst til at lytte uden forudindtagethed –  hvilket klart er en fordel, når man skal bruge kommunikation til at opnå sine resultater. Læs hele udtalelsen her.

Business coaching og medarbejderudviklingssamtaler

Business coaching er en samtaleform, som også er meget velegnet også i forbindelse med MUS- og udviklingssamtaler.

Kontakt Udviklingskonsulent & Mastercoach Lone Klercke, hvis du vil vide mere om, hvordan businesscoaching kan hjælpe dig med at tage lederskab samt udvikle dit potentiale og karriere. Coachingen kan foregå ude i virksomheden, på mit kontor eller online.

Coach Lone KLercke i ugeavisen

Kontakt Lone Klercke

Gratis uforpligtende introsamtale på telefon +4540375859

Første session til halv pris:
kr. 675,00 ekskl. moms