Personlig udvikling med karrierecoaching

Karrierecoaching handler især om dit arbejdsliv og er et effektivt værktøj for dig, der ønsker at tage lederskab og udnytte dit fulde professionelle potentiale.

Udvikling skaber vækst. Udvikling giver energi og glæde. Personlig udvikling kræver handling. Anderledes handling. For hvis du gør, som du plejer, så sker der det samme, som der plejer at ske. Med karrierecoaching udfordres du til at tænke og handle anderledes. Coaching støtter dig på den nye vej til nye resultater og giver dig øget mental styrke.

Coaching udfordrer dig til at tænke og handle anderledes

Hos Klercke COACHING& får du en fortrolig og neutral samtalepartner, der udfordrer dig til at se udfordringer og dilemmaer i nye perspektiver.

Som ejer og leder i det hele taget er der mange beslutninger at træffe – beslutninger som man ikke altid kan eller skal drøfte med medarbejderne.

Det giver derfor god mening at gøre brug af en ekstern uvildig sparringspartner, som sætter spørgsmålstegn ved nuværende mønstre og rutiner – det skaber personlig udvikling for dig som leder og for virksomheden. En vækst som også afspejles positivt på bundlinjen.

Coaching er også for dig som medarbejder eller leder, der står ved en skillevej i din karriere. Det kan være fordi, der sker ændringer på din arbejdsplads eller fordi din livssituation ændrer sig. Eller måske du kan mærke at du gerne vil noget andet, men er i tvivl om hvilken vej, du skal vælge. Hvis du har det sådan, kan det også være en god idé at søge karriererådgivning.

Eller måske du har det ligesom Klaus, der kunne mærke at han havde brug for nogle nye kompetencer i hans nuværende job:

Klaus udtaler: Jeg kom i mål med mit ønske

Jeg startede mit coachingforløb hos Lone med det formål at blive bedre til at kommunikere – primært for at nå de resultater, som det er mig så magtpåliggende at opnå. Nu bruger jeg min energi rigtigt og jeg er blevet god til at have travlt.

Min indlevelsesevne er blevet skærpet og jeg er blevet bedre til at læse og forstå andre – og ikke mindst til at lytte uden forudindtagethed –  hvilket klart er en fordel, når man skal bruge kommunikation til at opnå sine resultater. Læs hele udtalelsen her.

Business coaching og medarbejderudviklingssamtaler

Business coaching er en samtaleform, som også er meget velegnet også i forbindelse med MUS- og udviklingssamtaler.

Kontakt Udviklingskonsulent & Mastercoach Lone Klercke, der har kontor i Århus, København og Horsens, hvis du vil vide mere om, hvordan businesscoaching kan hjælpe dig med at tage lederskab samt udvikle dit potentiale og karriere.

Coach Lone KLercke i ugeavisen

Kontakt Lone Klercke

MasterCoach Lone Klercke

ÅRHUS:
Søren Frichs Vej 38K, 1. sal
8230 Aabyhøj

HORSENS:
Rædersgade 3, 1. sal
8700 Horsens

KØBENHAVN:
Lykkesholms Allé 24, baghuset
1902 Frederiksberg

mail@klerckekommunikation.dk
Telefon +45 40 37 58 59