Coaching mod stress

Der findes to slags stress. Den akutte, kortvarige stress, som opstår, når vi for en kort bemærkning er under pres. Den type stress hjælper os som regel på en god måde.

Den kroniske stress er straks en anden og mere alvorlig sag. Det er den stress, der opstår i de situationer, hvor vi ikke umiddelbart kan fjerne presset. Den stress sætter kroppen i alarmberedskab og er at sammenligne med en forstuvet hjerne. Den langvarige stress har store omkostninger både for den enkelte som rammes, deres familie, virksomheden og for samfundet som helhed.

Stop stress, før stress stopper dig

Hos Klercke COACHING& ved vi, at der ikke findes nogen enkel måde at kurere stress på. Derfor er det bedste selvfølgelig at forebygge stress.

Coaching kan dog anvendes både som stressforbyggelse og stresshåndtering.

Coaching bør ovevejes, hvis du selv, dine medarbejdere/kollegaer eller nærmeste eksempelvis oplever at:

  • Energiniveauet er helt i bund
  • Kroppen siger stop (fysiske symptomer kan f.eks. være hovedpine, hjertebanken og svedeture)
  • Det sædvanlige overblik mangler
  • Søvnkvaliteten er dårlig
  • Humøret svinger meget
  • Sygefraværet stiger
  • Rummelighed, overskud og engagement reduceres væsentligt
  • Hukommelsen svigter

Læs eventuelt mere om stress hos Videncenter for Arbejdsmiljø.

Work-life-balance

Somme tider får vi sat så meget turbo på vores arbejdsliv at balancen mellem arbejde og privatliv forskubber sig. Det er ikke hensigtsmæssigt hverken for den enkelte eller arbejdspladsen. Vi performer nu en gang bedst, når der er plads til både at yde og nyde. Det kan være svært for den enkelte at få brudt med de uvaner, som har skabt ubalancen i work-life-balance barometeret og det giver god mening at arbejde sig ud af dem i samarbejde med din coach. Her kan du læse om, hvad andre har opnået af resultater med min hjælp.

Arbejde og stress

Det er ofte de allermest ressourcefulde mennesker, som bliver syge af stress. Dem som har arbejdet benhårdt i al, al for lang tid. Måske opdager de slet ikke at der er kommet lighedstegn mellem arbejde og stress – ikke før det er for sent og kroppen har sagt stop. Sådan behøver det ikke at være. Der er mange handlemuligheder, som man bare ikke kan få øje på, når stressen i bogstaveligste forstand har taget benene på en. Coaching kan hjælpe dig med at få øje på mulighederne og hjælpe dig tilbage på benene.

Peter udtaler: Efter at jeg igennem flere år havde fået opbygget en alt for hektisk arbejdsdag for mig selv, mødte jeg min overmand: ”stress”.

Fra den ene dag til den anden kunne jeg intet, min energi var helt væk og alt virkede uoverskueligt. Jeg kunne mærke på mig selv at jeg behøvede hjælp til at komme ovenpå igen og valgte Lone Klercke som min stresscoach. Læs mere om Peters udbytte af coaching og flere udtalelser her

Tilbyd dine medarbejdere coaching FØR stressen rammer

Tilbyd dine medarbejdere coaching FØR ovenstående alarmklokker begynder at ringe.

Din virksomhed vil opleve et lavere sygefravær, bedre medarbejdertrivsel og højere effektivitet, hvilket alt i alt vil afspejles positivt direkte på bundlinjen.

Kontakt StressSpecialist & Mastercoach Lone Klercke hvis du vil vide mere om, hvordan coaching kan bruges til at forebygge og håndtere stress. Coachingen kan foregå ude i virksomheden, på mit kontor eller online.

Læs mere om coaching mod stress:

Kontakt Lone Klercke

Gratis uforpligtende introsamtale på telefon +4540375859

Første session til halv pris:
kr. 675,00 ekskl. moms